Imatge de complementL’AMPA es finança amb la quota anual i familiar de 21 euros que aporten els membres de l’Associació i que s’ha d’ ingressar al compte de l’ AMPA (BBVA: 0182 8662 82 0200023403)

És una quota força simbòlica, però que ens permet col·laborar amb les necessitats extraordinàries de l’ institut . Cada any s’ hi fa una aportació determinada d’acord amb les demandes del claustre o es dona suport a diverses activitats del centre, com la festa esportiva que es realitza a final de curs.

Cada any, en l’ Assemblea general de principi de curs, es presenten i aproven liquidacions i pressupostos anuals i han de ser aprovats per tots els membres de l’Associació.