• Seguiment dels temes i qüestions d’ actualitat de l’ Institut, a través d’ un contacte periòdic i continuat amb l’ equip directiu del centre i en el marc del Consell Escolar. Actualment fem el seguiment de la gestió dels armariets per l’alumnat  (l’ AMPA va comprar-ne la major part). A més,intentem estar assabentats dels diferents problemes o qüestions puntuals que sorgeixen al centre, oferint-los la nostra col·laboració.
  • Donem suport a les famílies quan es plantegen temes i qüestions d’ interès general.
  • Organitzem xerrades i cursets pels pares i mares i pels alumnes: els últims anys s’ ha fet un curs de conversa en anglès i xerrades sobre l’ adolescència i les amistats, les drogues i la sexualitat. També hem organitzat les classes extraescolars de reforç i d’anglès per als alumnes)
  • Donem suport al centre quan és necessària una actuació conjunta per demanar o reclamar a les diferents administracions el compliment dels drets o els compromisos assolits quant a temes educatius o de recursos (reclamació de mobiliari el curs 2008-2009, carta al Departament mostrant el nostre rebuig a la massificació de l’ Institut del curs 2010-2011).
  • Els últims anys l’ AMPA ha promogut iniciatives per cobrir algunes necessitats de l’ alumnat, com ara la instal·lació d’ un aparcament de bicicletes dins de l’ IES o la millora del sistema d’armariets per als alumnes (taquilles).
  • Des que es va crear l’ Associació Esportiva, que gestiona el professorat d’ Educació Física del centre, l’ AMPA no s’ encarrega de les activitats extraescolars, però sí hi ha un preu especial per als alumnes les famílies dels quals són membres de l’ AMPA.